TOBB Mevzuat

AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TR EN RSS
reklam
ÜYE GİRİŞİ
FİRMA REHBERİ
Firmanızı
EKLEYİN
reklam
reklam
reklam
reklam
TOBB Mevzuat
TOBB Mevzuatları
                            
1- TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU (İLGİLİ MADDELERİ)          
2- ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK  
3- ÜRÜN İHTİSAS BORSALARININ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE DENETİM USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK  
4- ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  
5- KAYIT ÜCRETİ İLE YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDATIN TESPİTİ VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK  
6- ODA VE BORSA ŞUBELERİ İLE ODA TEMSİLCİLİKLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK  
7- TİCARET BORSALARI İLE ÜRÜN İHTİSAS BORSALARINDA ALİVRE VE VADELİ ALIM SATIM YÖNETMELİĞİ  
8- TİCARET BORSALARINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIMLARININ TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK  
9- TİCARET BORSALARINDA ALIM SATIM YAPAN ARACILAR HAKKINDA YÖNETMELİK  
10- TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ YÖNETMELİĞİ  
11- TACİR VE SANAYİCİLER TARAFINDAN ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLERİN AZAMİ FİYAT TARİFELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK  
12- İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYININ KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  
 13- TÜRKİYE SEKTÖR MECLİSLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ  
14- ODA VE BORSA ÜYELERİNE VERİLECEK DİSİPLİN VE PARA CEZALARI İLE DİSİPLİN KURULU VE YÜKSEK DİSİPLİN KURULU HAKKINDA YÖNETMELİĞİ  
 15- BORSA MUAMELAT YÖNETMELİĞİ  
 16- TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ  
 17- TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ  
 18- TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETER YÖNETMELİĞİ  
 19- ODA VE BORSALARDA HAKEM, BİLİRKİŞİ VE EKSPER LİSTELERİNİ DÜZENLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  
 20- ODA MUAMELAT YÖNETMELİĞİ  
21- ODALAR, BORSALAR VE BİRLİK BÜTÇELERİNDEN TÜRKİYE ODALAR, BORSALAR VE BİRLİK PERSONELİ SİGORTA VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFINA AYRILAN PAYIN KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK         
 22- DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU VE İŞ KONSEYLERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  
23- TÜRK-YABANCI, YABANCI-TÜRK TİCARET, SANAYİ VE DENİZ TİCARET ODA DERNEKLERİNİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE DENETİM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK     
 24- SİGORTA ACENTELERİ SEKTÖR MECLİSİ İLE SİGORTA ACENTELERİ İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  
25- SİGORTA EKSPERLERİ İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ  
 26- 4857 SAYILI İŞ KANUNU  
 27- TICARET VE SANAYI ODALARI PERSONEL YÖNETMELIĞI  
28- TICARET VE SANAYI ODALARI, PERSONEL SICIL YÖNETMELIĞI  
29- TÜRKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIĞI HARCIRAH YÖNERGESI  
30- TÜRKIYE ODALAR VE BORSALAR VE BIRLIK PERSONELI SIGORTA VE EMEKLI SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDI  
31- ULUSAL VE RESMI BAYRAMLARDA YAPILACAK TÖRENLER YÖNETMELIĞI  
 32- TÜRKIYE TICARET, SANAYI, DENIZ TICARET ODALARI VE TICARET BORSALARI BIRLIĞINDE MUHAFAZASINA LÜZUM KALMAYAN EVRAK VE VESAIKIN IMHASI HAKKINDA YÖNETMELIK  
 33- MAHALLI KURTULUŞ GÜNLERI, ATATÜRK GÜNLERI VE TARIHI GÜNLERDE YAPILACAK TÖRENLER YÖNETMELIĞI  
34- TOBB EVRAK VE DOSYA HIZMETLERI YÖNETMELIĞI  
 35- SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINDAN GEMİ ACENTELİK HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ  
 36- AIDAT ALACAKLARININ İCRAYA KONULMASI-1 (21.10.2009 tarihli)  
 37- AIDAT ALACAKLARININ İCRAYA KONULMASI-2  
 38- KREDİ KARTLARI GENELGESİ  
39- TÜZEL KİŞİLERİN ADİ ORTAKLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ  
 40- ASKI SÜRESİ  
 41- ASKIDAKİ ÜYELERİN KAYDININ SİLİNMESİ  
 42-ASKI SÜRESİ SONUNDA ODA BORSA KAYDI SİLİNENLERİN YENİDEN KAYDI  
43- YETKİ BELGESİ HAKKINDA  
 44- GÜNLÜK VE HAZIR PİYASA FİYATI  
 45- ODALARIN ÖDÜNÇ PARA VERMESİ HK  
 46- 2005 YILI BÜTÇE KANUNU 25. MADDE HK.  
 47- BAĞIŞ VE YARDIMLAR  
 48- SANAYI KAPASITE RAPORU OTOMASYON SISTEMINDE KAPASITE RAPORU DÜZENLEMESININ USUL VE ESASLARI  
 49- YERLI MALI BELGESI DÜZENLEME ESASLARI  
50- IŞ MAKINELERININ TESCILI ILE ILGILI ESASLAR  
 51- TIR SÖZLEŞMESI UYGULAMA ESASLARI  
 52- TÜRKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIĞI MESLEKLERIN GRUPLANDIRILMASI REHBERININ DAYANDIĞI ESASLAR  
 53- TÜRKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIĞI TARAFINDAN BASTIRILAN A.TR DOLAŞIM BELGESI SATIŞ VE ONAYINA İLIŞKIN USUL VE ESASLAR  
54-TOBB OTOMASYON SİSTEMİNDE KAPASİTE RAPORU DÜZENLEME ESASLARI    


BAŞKAN 'DAN
AKŞEHİRTSO Başkanı
Erdal Çiftci
MAİL BÜLTENİ
Anket
Yeni Web Sayfamızı Nasıl Buldunuz
reklam
reklam
reklam
reklam
reklam
reklam
reklam
reklam