OTOMOTİV VE AKSAMLARI DENETİMİ HK
24/05/2021 Pazartesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen,  T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyetleri ile insan sağlığının, can ve mal güvenliğinin, çevrenin, hayvan ve bitki sağlığının veya tüketicinin korunması ya da enerji verimliliğinin sağlandığının hedeflendiğini belirtilmiştir.

Bu itibarla, anılan Kanun'un 7'inci, 8'inci, 9'uncu ve 10'uncu maddelerinde sırasıyla "İmalatçının yükümlülükleri, Yetkili Temsilcinin Yükümlülükleri, İthalatçının Yükümlülükleri ve Dağıtıcının Yükümlülükleri" yer almakta olup, anılan maddelere aykırı hareket edenlere yönelik alınacak önlemler ve uygulanacak idari para cezaları Kanun'un ilgili bölümlerinde hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, yakıt tasarruflu, uzun ömürlü ve düşük gürültü düzeyli güvenli lastiklerin kullanımını sağlayarak sağlık ve çevrenin korunması, güvenliğin artırılması ve yol taşımacılığının ekonomik ve çevresel verimliliğini artırmak amacıyla, lastik parametreleri hakkındaki uyumlaştırılmış bilgilerin etiketleme yoluyla sağlanarak nihai kullanıcılarının lastik satın alırken bilgili ve bilinçli bir seçim yapmalarına olanak verilmesi ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemek amacıyla, 17/04/2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete'de "Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler ile İlgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik" yayımlanmış olup, anılan Yönetmelik 01/05/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu bağlamda bahse konu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 31/07/2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  "Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler ile İlgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu bağlamda, İlgili Bakanlığın görev ve yetki alanında yer alan ürünlere yönelik yürütülen PGD faaliyetleri, her yılın başında yapılan risk değerlendirme çalışmaları sonucunda belirlenerek her bir ürün taşıdığı risk oranında denetim/gözetim planlarında yer almakta ve il müdürlüklerince de denetlenmektedir.

Bu kapsamda, mezkur Yönetmelik kapsamında yer alan lastiklere göre PGD faaliyetleri 2021 Yılı Ürün Güvenliği Denetim ve Gözetim Planı Kapsamında yer almakta ve bu bağlamda söz konusu ürünlere yönelik PGD faaliyetleri belirlenen takvime göre gerçekleştirilecektir.

Bu bağlamda,  yukarıda zikredilen Kanun ve Yönetmelik hükümleri kapsamında yer alan lastik imalatı/ithalatı/satışı alanında faaliyet gösteren üyelerimizin yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan PGD faaliyetleri kapsamında bilgilenmesinin faydalı olacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

 

TOBB LOGO Logo
Tobb Akredite Logo
Akşehir Osb Logo
Abigem Logo
Etü Logo
Resmi Gazete Logo
Ekonomi Bakanlığı Logo
kosgeb Logo
Teknokent Logo
mevka Logo
Rekabet Kurumu Logo
Kgf Logo
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.