Ticaret Sicili İşlemleri
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, diğer Kanunlar ve ilgili Mevzuatlar gereğince Ticaret Sicili Müdürlüğünce yapılması öngörülen iş ve hizmetleri yapmakla görevlidir. 

DİKKAT !!! TÜM TESCİL İŞLEMLERİ MERSİS (MERKEZİ SİCİL SİSTEMİ) ÜZERİNDEN YAPILMAKTADIR. MERSİSTEN TESCİL BAŞVURUSU YAPABİLMEK İÇİN ŞİRKET MÜDÜRÜNE AİT ELEKTRONİK İMZA İLE GİRİŞ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. 

 

Ticaret Sicili Müdürlüğünün İş ve Hizmetleri

Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin kuruluş tescillerini yapmak ve durumlarında meydana gelen değişiklik tescilleri yapmak. (Unvan, adres, faaliyet konusu değişikliği, sermaye artırımı, sermaye azaltımı, ana sözleşme değişikliği, birleşme, bölünme, tür değişikliği, hisse devri, imza tescilleri, terkinleri, genel kurullar, fesih ve tasfiyeler, ticareti terk, ticari işletme rehni vb. )

Ticaret Sicili Müdürlüğünce verilmesi öngörülen kanuni belgeleri vermek.(Yetki Belgesi, Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküleri Belgesi, İflas ve Konkordato Belgesi, Ortaklık Durum Belgesi, Ticaret Sicili Kayıt Bilgileri Formu, Ortaklar Pay Listesi Onayı, Ticaret Sicili Gazetesi Onayı, 111. Madde(Merkez nakli) Belgesi, 120. Madde(Şube açılış) Belgesi, Suret Tasdiki, Unvan Sorgulama, Bağ-kur Onayı vb.)

Kamu kurum ve kuruluşlarının Müdürlüğümüze kayıtlı firmalar hakkında istedikleri bilgi ve belgeleri yazılı olarak vermektir.

 

Harç Zorunluluğu

Müdürlükten harca tabi herhangi bir istemde bulunan veya örnek isteyen kimsenin isteği, harç ödenmedikçe karşılanmaz. Herkes sicilin içeriğini ve Müdürlükte saklanan tüm senet ve belgelerin onaylı örneklerinin veya bir olgunun sicilde kayıtlı olup olmadığına dair onaylı belgeleri, giderlerini ve harcını ödemek şartıyla alabilir.( 492 Sayılı Harçlar Kanunu, Ticaret Sicili Yönetmeliği - 27, 31)

HARÇ MİKTARLARI HER YIL 01 OCAK İTİBARİYLE MALİYE BAKANLIĞINCA ÇIKARTILAN TEBLİĞDE BELİRLENİR. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASININ HARÇLARI BELİRLEME YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR. HARÇLAR ODAMIZ VEZNELERİ TARAFINDAN 01.01.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN TAHSİL EDİLMEKTEDİR.

Sicile Başvuru, Belgeler, Şekil, İçerik, Süre, Yetkililer

Tescil: Bir olgunun sicile geçirilmesi

Değişiklik : Tescil edilmiş bir olgudaki değişiklik dolayısıyla sicildeki kayıtların değiştirilmesini veya düzeltilmesini

Silinme : Tescil edilmiş olan bir olgunun ortadan kalkması veya sona ermesi sebebiyle ona ait kayıtların silinmesini ifade eder.

Tescil, kural olarak istem üzerine yapılır. Tescil edilecek bütün kayıtların, sicildeki değişikliklerin ve kayıt silme işlemlerinin doğrulayıcı belgelere dayanması esastır. Kayıtların dayanağı olan belgeler yazılı şekilde veya elektronik imzalı olarak elektronik ortamda müdürlüğe verilir.

Müdürlüğe başvuru yazılı şekilde ya da elektronik ortamda yapılır. Dilekçede istem açıkça belirtilir ve tescil edilecek olgular gösterilir. Dilekçe sahibi kimliğini ispat etmek zorundadır. Dilekçedeki imza, noterlikçe onaylanmışsa veya güvenli elektronik imza ile imzalanmışsa, ayrıca kimliğini ispatlamasına gerek yoktur.

Tescil başvurusu ilgililer veya temsilciler yahut hukuki halefleri tarafından yetkili müdürlüğe yapılır. İlgililer; tacirin gerçek kişi olması halinde kendisi veya vekili ya da sözleşme ile kendisine yetki verilmiş temsilcisi, tacirin tüzel kişi olması halinde ise onun yetkili organları veya yetkili temsilcileridir.

Dil : Sicil kayıtları Türkçe tutulur. Tescile dayanak oluşturan tüm belgelerin de Türkçe olması zorunludur.

Süre : Kanunda ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinde aksi düzenlenen hallerin dışında tescil isteme süresi onbeş gündür.


Not:Konuyla ilgili detaylı bilgiye Ticaret Sicil Müdürlüğümüzden öğrenebilirsiniz.

Ticaret Sicil Talep Dilekçesi


 

Tescil ve Kayıt işlemleri İçin İstenilen Evraklar ArşiviLimited Şirket Yeni Kuruluş Kayıt Evrakları Limited Şirket Genel Kurul Evrakları
Şirketler İçin Oda Kayıt Beyannamesi Merkezi Başka Sicil Çevresinde bulunan Akşehir Şubesi Kayıt Evrakları
Merkez Akş. Sicil Müd. kayıtlı olup Akş. Şube açılışı Kayıt Evrakları Merkezi başka sicil çevresinden Akşehir Merkez Nakli Kayıt Evrakları
Ünvan Değişikliği Sonrası Gereken Evraklar Adres Değişikliği İçin Gereken Evraklar
Hisse Devri Sonrası Gereken Evraklar Sermaye Arttırımı Sonrası Gereken Evraklar
Tasfiyeye Giriş Sonrası Gereken Evraklar Tasfiyeye Sonrası TERKİN İçin Gereken Evraklar
Adres değişikliği tescilinde gelecek evraklar Müdür Seçimi ve Görev Süre Uzatımı Tescilinde Gereken Evraklar
Tasfiyeden Dönüş İşlemleri Madde Tadili Tescilinde Gereken Evraklar
Tek Ortak Hisse Devri Kollektif ve Komandit Şti.'nin Anonim ve Limited
Şirketlere Dönüştürülmesi
Sermaye Azaltımı Sonrası Gereken Evraklar Sermaye Arttırımı Yönetim Kurulu Beyanı
Şube Kapanışı Sonrası Gereken Evraklar Anonim Şirketlerde Bağımsız Denetim Zorunluluğu
Acentelik Tescili İçin Gereken Evraklar Acentelik Feshi Tescili İçin Gereken Evraklar
6455 Sayılı Kanun ile TTK’nda Yapılan Değişiklikler Bağımsız Denetçi Ataması
İnternet Sitesi Tescili için Gereken Evraklar Sermaye Arttırımı Müdür Beyanı
Limited Şirket Genel Kurul Evrakları Çağrılı ve Çağrısız Top. Tut. Örn., Hazır Bulun.
Listesi ve Vekalet.Örneği
Limited Şirket Ana Sözleşmesi-örnek- Limited Şirketlerde Toplantı ve Karar Nisapları
Yabancı uyruklu Şubeler hakkında Sigorta Acenteleri İçin Şirket Sözleşmesi Amaç Konu Örneği
MERSİS'te Limited Şirket Kuruluş ve Anasözleşme İşlemleri. MERSİS'te Limited Şirket Merkez Nakli İşlemleri.
2019 Yılı Harçları MERSİS'te Kullanıcı Kayıt İşlemleri ve Vekalet Verme.


 
Limited Şirket Yeni Kuruluş Kayıt Evrakları Limited Şirket Genel Kurul Evrakları
Şirketler İçin Oda Kayıt Beyannamesi Merkezi Başka Sicil Çevresinde bulunan Akşehir Şubesi Kayıt Evrakları
Merkez Akş. Sicil Müd. kayıtlı olup Akş. Şube açılışı Kayıt Evrakları Merkezi başka sicil çevresinden Akşehir Merkez Nakli Kayıt Evrakları
Ünvan Değişikliği Sonrası Gereken Evraklar Adres Değişikliği İçin Gereken Evraklar
Hisse Devri Sonrası Gereken Evraklar Sermaye Arttırımı Sonrası Gereken Evraklar
Tasfiyeye Giriş Sonrası Gereken Evraklar Tasfiyeye Sonrası TERKİN İçin Gereken Evraklar
Adres değişikliği tescilinde gelecek evraklar Müdür Seçimi ve Görev Süre Uzatımı Tescilinde Gereken Evraklar
Tasfiyeden Dönüş İşlemleri Madde Tadili Tescilinde Gereken Evraklar
Tek Ortak Hisse Devri Kollektif ve Komandit Şti.'nin Anonim ve Limited
Şirketlere Dönüştürülmesi
Sermaye Azaltımı Sonrası Gereken Evraklar Sermaye Arttırımı Yönetim Kurulu Beyanı
Şube Kapanışı Sonrası Gereken Evraklar Anonim Şirketlerde Bağımsız Denetim Zorunluluğu
Acentelik Tescili İçin Gereken Evraklar Acentelik Feshi Tescili İçin Gereken Evraklar
6455 Sayılı Kanun ile TTK’nda Yapılan Değişiklikler Bağımsız Denetçi Ataması
İnternet Sitesi Tescili için Gereken Evraklar Sermaye Arttırımı Müdür Beyanı
Limited Şirket Genel Kurul Evrakları Çağrılı ve Çağrısız Top. Tut. Örn., Hazır Bulun.
Listesi ve Vekalet.Örneği
Limited Şirket Ana Sözleşmesi-örnek- Limited Şirketlerde Toplantı ve Karar Nisapları
Yabancı uyruklu Şubeler hakkında Sigorta Acenteleri İçin Şirket Sözleşmesi Amaç Konu Örneği
MERSİS'te Limited Şirket Kuruluş ve Anasözleşme İşlemleri. MERSİS'te Limited Şirket Merkez Nakli İşlemleri.
2019 Yılı Harçları MERSİS'te Kullanıcı Kayıt İşlemleri ve Vekalet Verme.TOBB LOGO Logo
Tobb Akredite Logo
Akşehir Osb Logo
Abigem Logo
Etü Logo
Resmi Gazete Logo
Ekonomi Bakanlığı Logo
kosgeb Logo
Teknokent Logo
mevka Logo
Rekabet Kurumu Logo
Kgf Logo
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.