MEDOS-EFTA STA-LİHTENŞTAYN
22/10/2021 Cuma

Sayın üyemiz,

Ticaret Bakanlığı talimatı gereği istisnai durumlarda manuel düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgelerinin varış ülkesi "Lihtenştayn" olanlarında, anılan belgenin 2 nolu kutusunda "EFTA" ve 5 nolu kutusunda "İsviçre" yazması gerektiği vurgulanmıştır.

Bu itibarla,

1. Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) kapsamı, serbest bölgelerde işlem gören TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamı ve antrepo rejimine tabi eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak elleçlemeye tabi tutulduğu hallerde, istisnai olarak manuel düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgelerinin, varış ülkesi "Lihtenştayn" olanlarının

2. hanesine "EFTA" ve 5. hanesine de "İsviçre" isimlerinin yazılması gerektiğinin onay işlemlerinde dikkate alınması, 2. MEDOS'ta elektronik olarak ihracat beyannamesine bağlı düzenlenen ve varış ülkesi "Lihtenştayn" olan EUR.1 Dolaşım Belgeleri için ise mezkur talimat geçerli olmayıp, halihazırdaki uygulamaya aynı şekilde devam edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarmızla.

TOBB LOGO Logo
Tobb Akredite Logo
Akşehir Osb Logo
Abigem Logo
Etü Logo
Resmi Gazete Logo
Ekonomi Bakanlığı Logo
kosgeb Logo
Teknokent Logo
mevka Logo
Rekabet Kurumu Logo
Kgf Logo
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.