KIYMETLİ MADEN RAFİNELERİ HK.
12/05/2023 Cuma

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen yazıda; kıymetli maden rafinerileri tarafından T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan faaliyet izinlerine yönelik olarak başvuru sürelerine ve söz konusu rafinelerce üretilmiş/üretilecek standart işlenmemiş ve basılı kıymetli madenlerin yurt içinde alınıp satılmasına yönelik hükümlere yer verilmiştir.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığına kıymetli maden rafinerisi faaliyet izni başvurusunda bulunan ve başvuru süreçleri devam edenlere ilişkin bilgilerin yer aldığı liste ekte iletilmekte olup aynı zamanda 30/03/2023 tarihinde Bakanlık internet sitesinde de yayımlanmıştır.

Diğer taraftan; Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge

(KMR-2023/1) Bakanlık internet sitesinde 31/03/2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Tebliğ'in geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında Bakanlığa faaliyet izni başvurusunda bulunanların durumlarını mezkur Tebliğ hükümlerine uygun hale getirmeleri için öngörülen süre 31/03/2023 tarihinden sonra 2 ay uzatılmış olup söz konusu şirketlerin durumlarını Tebliğ'e uygun hale getirmesi için öngörülen süre içerisinde kuyum işletmelerince ekli listede yer alan kıymetli maden rafinerilerinin 2023/1 sayılı Tebliğ ve KMR-2023/1 sayılı Genelge ‘ye uygun şekilde ürettiği ya da üreteceği standart işlenmemiş ve basılı kıymetli madenlerin yurt içinde alınıp satılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Kıymetli maden rafinerileri tarafından Bakanlığa yapılan faaliyet izni başvurusunun reddolunması durumunda ret tarihinden itibaren bahse konu rafineri tarafından rafinaj faaliyetinde bulunulamayacak ve söz konusu rafinerilerce üretilmiş/üretilecek standart işlenmemiş ve basılı kıymetli madenler yurt içinde alınıp satılamayacaktır. Ancak, 32 sayılı Karar'ın geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca anılan Karar'ın 7 nci maddesi kapsamında yurt içinde alım satımı yapılamayan standart işlenmemiş kıymetli madenler ile basılı kıymetli madenler, 23/02/2023 tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca faaliyet izni verilmiş kıymetli madenler aracı kuruluşları ve rafineriler ile Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri tarafından alınabilecek, 31/12/2023 tarihinden sonra bahse konu kıymetli madenler yalnızca Darphane tarafından alınabilecektir.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca faaliyet izni verilmiş kıymetli madenler aracı kuruluşları, rafineriler ve yetkili müesseseler ile Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri tarafından yurt içinde, Darphane ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan dışarıda yerleşik rafinerilerce üretilmiş standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ve Darphane tarafından üretilen basılı kıymetli madenlerin alım satımı mümkündür.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

EK: Bakanlık Yazısı ve Bakanlığa Başvuruda Bulunan Rafineriler


TOBB LOGO Logo
Tobb Akredite Logo
Akşehir Osb Logo
Abigem Logo
Etü Logo
Resmi Gazete Logo
Ekonomi Bakanlığı Logo
kosgeb Logo
Teknokent Logo
mevka Logo
Rekabet Kurumu Logo
Kgf Logo
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.