TAREKS GÖRÜŞ BİLDİRİMİ
23/05/2023 Salı

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 18.05.2023 Tarihli ve 5542 sayılı ekli yazısında, Ticaret Bakanlığı tarafından TOBB'a iletilen yazıya atfen, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri çerçevesinde Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yürütülen denetimler kapsamında, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 12 ve 13'üncü maddelerinin, söz konusu mevzuata uyulmaması durumunda alınacak önlem ve uygulanacak müeyyideleri düzenlemekte olduğu bildirerek, söz konusu önlem ve müeyyideler ile denetim kapsamında yapılan diğer bazı usulsüzlüklerle ilgili uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasların düzenlemesine yönelik olarak "Bazı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Kapsamında Alınacak Önlemlere ve Uygulanacak Müeyyidelere Dair Tebliğ Taslağı"nın hazırlandığı belirtilmekte ve söz konusu taslak hakkında görüş ve önerilerin ekte bulunan görüş bildirme formu vasıtasıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (mustafa.findikoglu@tobb.org.tr) 25 Mayıs 2023 tarihine kadar iletilmesi istenmektedir.

Bilgilerinize sunarız.EK                         : 
Tebliğ taslağı
Görüş bildirim formu 

 


TOBB LOGO Logo
Tobb Akredite Logo
Akşehir Osb Logo
Abigem Logo
Etü Logo
Resmi Gazete Logo
Ekonomi Bakanlığı Logo
kosgeb Logo
Teknokent Logo
mevka Logo
Rekabet Kurumu Logo
Kgf Logo
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.