SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE KOSGEB DESTEKLİ EĞİTİM İMKANI HK.
11/09/2018 Salı

 
İlgi:     a) TOBB 07.09.20018 tarih ve 0341/13221 sayılı yazısı.
           b) STB 31.08.2018 tarih ve 56489672-774.09E.3088 sayılı yazısı.

 
İlgide bahse konu yazıda Genel Destek ile Eğitim Desteği Programlarından Yararlanma Koşulu ve Kabul Süreci hakkında bilgilendirerek, Araştırma Üniversitelerinin Sürekli Eğitim Merkezlerinde eğitimlerin verildiğinden bahsetmektedir.

GENEL DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANMA KOŞULU VE KABUL SÜRECİ
 (1) Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır.
(2) İşletme ve Kurum/Kuruluşlar, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.
 (3) İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir.
 (4) KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme, Genel Destek Programı Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden doldurarak başvurusunu onaylar.
 (5) Uygulama Birimi, işletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesine ve aktif/pasif durumuna göre başvuruyu inceler. Başvurusu Uygulama Birimi tarafından onaylanan işletmenin KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden Taahhütnamesini onaylanması gerekir. Taahhütnamenin işletme tarafından onaylanma süresi, Uygulama Birimi tarafından başvurunun onaylandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gündür.
 (6) Taahhütnamenin işletme tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylandığı tarih, programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

PROGRAMIN SÜRESİ
 (1) Programın süresi, her bir işletme için 3 (üç) yıldır. Bu süre bitmeden Program tamamlanmış sayılmaz. Üç yıllık Program süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde Program yeniden başlatılabilir. Bu durumda önceki Program kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaz.

Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) İnternet Adresleri İçin Tıklayınız.
TOBB LOGO Logo
Tobb Akredite Logo
Akşehir Osb Logo
Abigem Logo
Etü Logo
Resmi Gazete Logo
Ekonomi Bakanlığı Logo
kosgeb Logo
Teknokent Logo
mevka Logo
Rekabet Kurumu Logo
Kgf Logo
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.