Yerli Malı Belgesi
13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yerli Malı Tebliği” ne uygun olarak Odamızca yapılacak belgelendirme ilişkin uygulama esasları:
 
 Yerli Malı Belgesi için İstenen Belgeler:
1.Dilekçe için tıklayınız
2.Sanayi Sicil Belgesi (Geçerlilik süresi devam edecek)
3.Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli için tıklayınız
4.Taahhütname için tıklayınız
5.Mali Veri İnceleme İzni için tıklayınız
6.İmza Sirküleri (İmza sirkülerinde firma yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır) aslı veya noter onaylı sureti
7.Eğer belge Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalandıysa Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi
8.Eğer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından imzalandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti
9.Üretimde kullanılan hammaddelerin menşeleriyle ilgili Gümrük Giriş Beyannamesi ve fatura fotokopisi
10.Sadece gıda üreticileri için, yukarıdaki belgelerle birlikte, gıda işletme kayıt veya onay belgesi ayrıca istenir.
Ek: Yerli Malı Belgesi Düzenleme Esasları için tıklayınız  


Yerli Malı Ücreti

1. Aşağıda ki hesap numaralarının birisine (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) hesabına) yerli malı çıkarılacak ürün başına 900.00-TL’lik onay harcı yatırılarak dekontu başvuru esnasında ibraz edilecektir.(01.01.2024 - 31.12.2024 tarihleri arasında)
Not: Dekont açıklamasına Firma unvanı(... adet yerli malı bedeli) belirtilmelidir.
ŞB. KODU HESAP NO IBAN NO BANKA ŞUBESİ
4201 785529 TR10 0006 4000 0014 2010 7855 29 T.İŞ BANKASI AKAY
153 69072 TR35 0004 6001 5388 8000 0690 72 AKBANK BAKANLIKLAR
760 5994350-5032 TR02 0001 0007 6005 9943 5050 32 ZİRAAT BANKASI AKAY
184 2068017 TR21 0001 5001 5800 7293 5864 13 VAKIFLAR BANKASI MERKEZ
1311 16000038 TR14 0001 2001 3110 0016 0000 38 HALKBANK ÇUKURAMBAR TİCARİ
 
2. Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası veznesine ürün başına 1.750,00 TL yerli malı onay harcı yatırılarak makbuz başvuru esnasında ibraz edilecektir.(01.01.2024 - 31.12.2024 tarihleri arasında)

TOBB LOGO Logo
Tobb Akredite Logo
Akşehir Osb Logo
Abigem Logo
Etü Logo
Resmi Gazete Logo
Ekonomi Bakanlığı Logo
kosgeb Logo
Teknokent Logo
mevka Logo
Rekabet Kurumu Logo
Kgf Logo
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.