Münfesih Şirket ve Kooperatifler İçin Genel İhtar
 
 

MÜNFESİH ŞİRKET VE KOOPERATİFLER İÇİN GENEL İHTAR

Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin/kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete/kooperatife ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 

MÜNFESİH  DÜŞÜK SERMAYELİ ŞİRKETLER İÇİN İHTAR

Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketlerin ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde, 24/6/1995 tarihli ve 559 sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname gereğince, sermayelerini anılan Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen tutarlara çıkarmamış oldukları tespit edildiğinden münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirketin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 

Münfesih Durumda Olan Şirket Ve Kooperatifler (01.10.2013)
Münfesih Durumda Olan Şirket Ve Kooperatifler (01.10.2013)
Münfesih Durumda Olan Şirket Ve Kooperatifler (14.02.2014)
Münfesih Durumda Olan Şirket Ve Kooperatifler (14.03.2014)
Münfesih Durumda Olan Şirket Ve Kooperatifler (08.04.2014)
Münfesih Durumda Olan Şirket Ve Kooperatifler (27.04.2014)

Münfesih Durumda Olan Şirket Ve Kooperatifler (12.06.2015)

Münfesih Durumda Olan Şirket Ve Kooperatifler (30.06.2015)

Münfesih Durumda Olan Şirket Ve Kooperatifler (21.09.2015)

Münfesih Durumda Olan Şirket Ve Kooperatifler (05.10.2015)Tasfiye Süreci Başlamış Olan Şirket Ve Kooperatifler 

TTK Geçici 7. Madde gereği silinenlerin tam listesi (10.02.2014)
TTK Geçici 7. Madde gereği silinenlerin tam listesi (26.06.2014)
TTK Geçici 7. Madde gereği silinenlerin tam listesi (12.07.2014)


TOBB LOGO Logo
Tobb Akredite Logo
Akşehir Osb Logo
Abigem Logo
Etü Logo
Resmi Gazete Logo
Ekonomi Bakanlığı Logo
kosgeb Logo
Teknokent Logo
mevka Logo
Rekabet Kurumu Logo
Kgf Logo
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.