Sanayi Sicil Belgesi

SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDİR?
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine verilen ve işletmenin üretim faaliyetine başladığı tarihten itibaren 2(iki) ay içinde alınması zorunlu olan bir belgedir.
SANAYİ SİCİL BELGESİ NASIL ALINIR?
A) Sanayi Sicil Belgesi almak için, e-Devlet veya Bakanlık Web sitesi Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda işletme yetkilisi tarafından müracaat edilir. Bir dilekçe ekinde, aşağıda belirtilen belgeler (Sanayi Sicil Beyannamesi ve Yıllık İşletme Cetveli’nin elektronik çıktısı) ile üretim yerinin bulunduğu Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne gönderilir. 
B) Veya, bir dilekçe ekinde doğrudan aşağıda belirtilen belgeler ile üretim yerinin bulunduğu İlin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaat edilir.
1- Sanayi Sicil Beyannamesi 
• Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden yapılan müracaatlarda işletme sahibi veya yetkilendirdiği kişi tarafından elektronik ortamda girilir. 
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne yapılan müracaatlarda Sanayi Sicil Beyannamesi sayfa sonundaki dosyalar bölümünden indirilip doldurulur.
2- Yıllık İşletme Cetveli 
• Yıllık İşletme Cetveli her yılın başından itibaren Nisan ayı sonuna kadar verilmesi zorunludur
• Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda işletme sahibi veya yetkilendirdiği kişi tarafından verilir.
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne yapılan müracaatlarda Yıllık İşletme Cetveli sayfa sonundaki dosyalar bölümünden indirilip doldurulur.
Önemli Not: Sanayi sicil kayıtları, ülkemiz sanayi politika ve stratejilerinin belirlenmesinde ihtiyaç duyulan bilgilerin elde edilmesi için önemli bir kaynaktır. Sanayi işletmelerinin ürünleri, Avrupa Birliğinde kullanılan PRODCOM - Sanayi Ürünleri Sınıflamasına uygun olarak kodlanmaktadır. Ülkemizdeki sanayi işletmeleri ile ilgili gerçek bilgilerin elde edilmesi bakımından, elektronik ortamda verilecek Yıllık İşletme Cetvelinde yer alan ürünlerin doğru kodlanması gerekmektedir. Bu çerçevede; Yıllık İşletme Cetveli ürün bilgileri girilirken doğru ürün kodu seçilmesi konusunda özen gösterilmelidir. 
3-Kapasite Raporu 
Sanayi işletmesinin bağlı olduğu Oda tarafından düzenlenen ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’nce (TOBB) onaylanan, geçerlilik süresi müracaat tarihi itibariyle sona ermemiş olan Kapasite Raporu’nun işletmenin bağlı olduğu Oda veya TOBB tarafından "aslı gibidir" onaylanmış sureti veya işletmenin bağlı olduğu Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunca onaylanan, geçerlilik süresi müracaat tarihi itibariyle sona ermemiş olan Kapasite Raporu’nun, sanayi işletmesinin bağlı olduğu Oda veya TESK tarafından "aslı gibidir" onaylanmış sureti.

Kamu kuruluşları, kapasite raporu yerine üretimde kullandıkları maddeleri, makine ve tesisatları, üretim kapasitelerini onaylanmış liste halinde verir.

4- Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Gazetesi
Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Gazetesi: İşletmenin kuruluşuna ait Ticaret Sicil Gazetesi’nin veya Esnaf Sicil Gazetesi’nin fotokopisi (Unvan değişikliği yapılmış ise değişiklik yapılmış Ticaret veya Esnaf Sicil Gazetesi’nin fotokopisi), adi ortaklıklarda ise oda sicil kayıtları fotokopisi aranır.
Kamu kuruluşlarından Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Gazetesi istenmez.
SANAYİ SİCİL BELGESİNİN SANAYİ İŞLETMELERİNE SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?
• İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar.
• Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler.
• Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.
• Dolaylı olarak iş imkanı sağlarlar.
• Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar. 
SANAYİ SİCİL BELGESİ SAHİBİ İŞLETMELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?
• Kanunun 4. maddesi gereği ilk müracaatta verilen bilgilerde değişiklik olması durumunda ve sanayi işletmesinin sürekli veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi durumunda, bir ay içinde Bakanlığa (Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne) bilgi verilmesi zorunludur.
• Kanunun 5. maddesi gereği işletmeler her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini Nisan ayı sonuna kadar Bakanlığa (Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne) verilmesi zorunludur. 
• Kanunun 10. Maddesi gereği Sanayi Sicil Belge’sinin görevli memura ibraz edilmesi zorunludur.
• Kanunun 11. maddesi gereği doğru bilgi verilmesi zorunludur.
• Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında idari para cezası uygulanır.
SANAYİ SİCİL BELGESİ VİZE İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
• Sanayi Sicil Belgesi vizesi, belge veriliş tarihi itibariyle 2 yılda bir üretim yerinin bulunduğu İlin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce yapılır.
• Vize için, bir dilekçe ekinde Sanayi Sicil Belgesi aslı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaat edilir.

SANAYİ SİCİL BEYANNAMESİ
SANAYİ SİCİL BEYANNAMESİ ÇIKTI ALINIP ELLE DOLDURULABİLİNİR
Yıllık İşletme Cetveli

TOBB LOGO Logo
Tobb Akredite Logo
Akşehir Osb Logo
Abigem Logo
Etü Logo
Resmi Gazete Logo
Ekonomi Bakanlığı Logo
kosgeb Logo
Teknokent Logo
mevka Logo
Rekabet Kurumu Logo
Kgf Logo
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.