Muhasebe Memuru


Filiz Tuna
Muhasebe Memuru


Görevleri
 
- Oda üyelerinin 5174 sayılı kanuna göre hazırlanan (derece tarifesi) yıllık ve munzam aidatlarının tahakkuklarını ve tahsilatlarını yapmak

- Oda aidat tahakkuklarını yapmak, aidat bildirimlerini üyelere göndermek, Oda’ya borçlu oldukları
meblağları ödeyemeyenler hakkında icra takibatının yaptırılmasını sağlamak

- Çalışılan bankalardan günlük olarak bakiyeleri almak ve kontrol etmek, bankalardaki hesapları gösteren raporları hazırlamak ve rapora göre, repo,vadeli hesap işlemlerini ve nakit akış planlamasını yapmak, ay sonlarında bankalarla mutabakat sağlamak.

- Aylık mizanlar, mali tablolar ve dönem sonu bilançosunu hazırlayıp Genel Sekreter ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak, muhasebe yönetmeliği doğrultusunda onaylandıktan sonra
ciltlenerek arşive kaldırmak.

- Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak.

- Gelir -Gider bütçe tekliflerini hazırlayarak Genel Sekreter makama sunmak, bütçe uygulamalarını izlemek, bütçe aktarma gerekçelerini Genel Sekreter vasıtasıyla yönetim kuruluna sunmak.

- Oda giderlerini oda yönetiminin almış olduğu oda talimatına göre takip etmek ve ödemelerin zamanında gerçekleşmesini sağlamak.

- Oda adına ödenmesi gereken vergi, harç, sigorta ve aidat vs. ödemelerini yapmak.

- Satın alma faaliyetlerini gerçekleştirmek.

- Defter-i kebir , Yevmiye Defterinin her sayfasına numara vererek notere tasdik ettirmek.

- Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak.

- Personelin maaş, ikramiye, fazla mesai bordrolarını hazırlayıp ödemelerini yapmak.

- Yıllık matbuu ödemeleri takip etmek (TOBB Aidatları, Emlak Vergileri, Araç Vergileri), TOBB Emekli Sandığı Sigorta tablolarını, İşsizlik Sigorta Prim Tablolarını, Muhtasar Beyanname ve hazırlamak ve her ay düzenli ödemesini sağlamak,

- Kapasite Raporu talep ve düzenleme İşlemlerini yürütmek,

- Ekspertiz Raporları Düzenleme, Onay İşlemleri

- Fiili Tüketim Belgesi Ekspertiz Raporu İşlemlerini yürütmek

- Yerli Mali Belgesi İşlemleri yürütmek.

- İmalat Yeterlik Belgesi İşlemlerini yürütmek,

- İş makinesi tescil işlemlerini yapmak,

- Her türlü ihracat evrakları ( A.TR, MENŞE, EUR.1, FORM.A, EUR.MED) onaylamak, TOBB’den ihracat evrakları formlarını tedarik etmek,

- Üye iletişim bilgilerine ilişkin listelerin güncellenmesini sağlamak

- Genel Sekreterlikçe verilen diğer işleri yapmak.
 
 

 
TOBB LOGO Logo
Tobb Akredite Logo
Akşehir Osb Logo
Abigem Logo
Etü Logo
Resmi Gazete Logo
Ekonomi Bakanlığı Logo
kosgeb Logo
Teknokent Logo
mevka Logo
Rekabet Kurumu Logo
Kgf Logo
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.