AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TR EN
arama..
reklam
ÜYE GİRİŞİ
FİRMA REHBERİ
Firmanızı
EKLEYİN
reklam
reklam
reklam
reklam
Muhasebe Memuru


Filiz Tuna
Muhasebe Memuru


Görevleri
 
- Oda üyelerinin 5174 sayılı kanuna göre hazırlanan (derece tarifesi) yıllık ve munzam aidatlarının tahakkuklarını ve tahsilatlarını yapmak

- Oda aidat tahakkuklarını yapmak, aidat bildirimlerini üyelere göndermek, Oda’ya borçlu oldukları
meblağları ödeyemeyenler hakkında icra takibatının yaptırılmasını sağlamak

- Çalışılan bankalardan günlük olarak bakiyeleri almak ve kontrol etmek, bankalardaki hesapları gösteren raporları hazırlamak ve rapora göre, repo,vadeli hesap işlemlerini ve nakit akış planlamasını yapmak, ay sonlarında bankalarla mutabakat sağlamak.

- Aylık mizanlar, mali tablolar ve dönem sonu bilançosunu hazırlayıp Genel Sekreter ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak, muhasebe yönetmeliği doğrultusunda onaylandıktan sonra
ciltlenerek arşive kaldırmak.

- Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak.

- Gelir -Gider bütçe tekliflerini hazırlayarak Genel Sekreter makama sunmak, bütçe uygulamalarını izlemek, bütçe aktarma gerekçelerini Genel Sekreter vasıtasıyla yönetim kuruluna sunmak.

- Oda giderlerini oda yönetiminin almış olduğu oda talimatına göre takip etmek ve ödemelerin zamanında gerçekleşmesini sağlamak.

- Oda adına ödenmesi gereken vergi, harç, sigorta ve aidat vs. ödemelerini yapmak.

- Satın alma faaliyetlerini gerçekleştirmek.

- Defter-i kebir , Yevmiye Defterinin her sayfasına numara vererek notere tasdik ettirmek.

- Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak.

- Personelin maaş, ikramiye, fazla mesai bordrolarını hazırlayıp ödemelerini yapmak.

- Yıllık matbuu ödemeleri takip etmek (TOBB Aidatları, Emlak Vergileri, Araç Vergileri), TOBB Emekli Sandığı Sigorta tablolarını, İşsizlik Sigorta Prim Tablolarını, Muhtasar Beyanname ve hazırlamak ve her ay düzenli ödemesini sağlamak,

- Kapasite Raporu talep ve düzenleme İşlemlerini yürütmek,

- Ekspertiz Raporları Düzenleme, Onay İşlemleri

- Fiili Tüketim Belgesi Ekspertiz Raporu İşlemlerini yürütmek

- Yerli Mali Belgesi İşlemleri yürütmek.

- İmalat Yeterlik Belgesi İşlemlerini yürütmek,

- İş makinesi tescil işlemlerini yapmak,

- Her türlü ihracat evrakları ( A.TR, MENŞE, EUR.1, FORM.A, EUR.MED) onaylamak, TOBB’den ihracat evrakları formlarını tedarik etmek,

- Üye iletişim bilgilerine ilişkin listelerin güncellenmesini sağlamak

- Genel Sekreterlikçe verilen diğer işleri yapmak.
 
 

 
BAŞKAN 'DAN
AKŞEHİRTSO Başkanı
Ahmet Emin MAKASCI
MAİL BÜLTENİ
Anket
Yeni Web Sayfamızı Nasıl Buldunuz
reklam
reklam
reklam
reklam
reklam
reklam
reklam
reklam