Genel Sekreter


Filiz TUNA
Genel Sekreter
 
Görevleri
Genel Sekreter, Oda memur ve hizmetlilerinin amiridir.
- 5174 Sayılı kanun, kararname, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Oda’nın işlem ve yazışmalarını idare etmek, Oda tarafından verilecek belgelerin tanzim edilmesi ve bu belgelerin hazırlanması için gerekli bilgilerin toplanmasını sağlamak.
- Oda bütçe taslağının hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kurulu onayına sunmak.
- AKŞEHİR TSO’nun bina ve demirbaşlarının korunması yönünde gerekli çalışmaları denetlemek ve bunlara ilişkin kayıtların tutulmasını sağlamak.
- AKŞEHİR TSO’nun servislerinin hızlı, verimli ve yeterli hizmet sunmalarını sağlayacak tedbirleri almak.
- Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak, görüşme konularına ilişkin açıklamalarda bulunmak.
- Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, uygulama sırasında ortaya çıkabilecek aykırılık ve aksaklıkları önleyici tedbirler almak.
- AKŞEHİR TSO tarafından yapılan sürekli ve süresiz yayınların yönetimini koordine etmek.
- Oda’nın ihtiyacını karşılamak için gerekli olan harcamaları Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği sınırlar içinde yapmak.
- Yönetim Kuruluna, yıllık faaliyet raporlarının zamanında düzenlenerek sunulmasını sağlamak.
- Oda personelinin atanması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda Yönetim Kurulu’na öneri sunmak, Oda personelinin özlük işlerine ait dosyaların düzenlenmesi ve saklanmasını sağlamak.
- Genel Sekreter yardımcıları arasında iş ve görev dağılımı yapmak. Genel Sekreter yardımcılarının birden fazla olması halinde hangisinin vekalet edeceğini Genel Sekreterin teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmesini sağlamak.
 

TOBB LOGO Logo
Tobb Akredite Logo
Akşehir Osb Logo
Abigem Logo
Etü Logo
Resmi Gazete Logo
Ekonomi Bakanlığı Logo
kosgeb Logo
Teknokent Logo
mevka Logo
Rekabet Kurumu Logo
Kgf Logo
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.