FİNANSMANA ERİŞİMDE TEMİNAT OLARAK TAŞINIR REHNİ İMKANI
07/11/2018 Çarşamba

Sayın Üyemiz,
 
İşletmelerin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 
Bu Kanunun amacı; teslimsiz taşınır rehin hakkının güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılması, bu rehne konu taşınırların kapsamının genişletilmesi, taşınır rehninde aleniyetin sağlanması ile rehnin paraya çevrilmesinde alternatif yolların sunulması suretiyle finansmana erişimi kolaylaştırmaktır.
 
Bu Kanun ile T.C. Ticaret Bakanlığı ve TOBB’un birlikte yürüttüğü çalışmalar neticesinde;
 
-Finansmana erişimi kolaylaştırmak
-Teslimsiz taşınır rehnine konu olabilecek taşınır kalemleri genişletmek
-Teslimsiz taşınır rehninde aleniyet sağlamak
-Teslimsiz taşınır rehnini yaygınlaştırarak teminat olarak kullanılmasını sağlamak
-Alacağın tahsili için alternatif oluşturmak amaçlanmıştır.

Taşınır Rehni ile ilgili hazırlanmış olan broşürler tarafınıza Ek’te sunulmuştur.
Bilgilerinize sunarız.
TOBB LOGO Logo
Tobb Akredite Logo
Akşehir Osb Logo
Abigem Logo
Etü Logo
Resmi Gazete Logo
Ekonomi Bakanlığı Logo
kosgeb Logo
Teknokent Logo
mevka Logo
Rekabet Kurumu Logo
Kgf Logo
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.