TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI İDARİ PARA VE BELGELENDİRME ÜCRETLERİ HK.
05/01/2019 Cumartesi
TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI İDARİ PARA VE BELGELENDİRME ÜCRETLERİ HK.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 27.12.2018 tarih ve 96976 sayılı yazıda, tehlikeli madde taşımacılığı hakkında ilgili mevzuatta atıfta bulunduğu üzere uygulanmakta olan idari para cezaları ile belgelendirme ücretlerinin 213 sayılı Vergi Usul ve Kanunu’nun mükerrer 298 nci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında arttırılarak uygulanacağı belirtilmektedir.
 
Ayrıca, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 503 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı %23,73 olarak tespit edilmiştir.
 
Bu kapsamda;
-Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik,
-Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkındaki Yönetmelik,
-Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,
-Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik,
-Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkındaki Yönetmelik,
-Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği,
-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ,
-Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Bürüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge,
-Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlemesi Hakkında Yönerge,
-Tehlikeli Yüklerle İlgili Gözetim Hizmeti Faaliyetinde Bulunacak Gözetim Şirketlerinin Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge,
-Havayoluyla Tehlikeli Maddelerin Taşınması Eğitim Yönergesi
-Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi,
-Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge,
-Radyoaktif Madde İçeren Paketlerin Havaalanlarında Geçici Depolanmasına Dair Yönerge,
-Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi,
-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge,
 
Kapsamında öngörülen kuralların, şartların ve yükümlülüklerin ihlalleri durumunda uygulanacak yaptırımlar(uyarma ve idari para cezaları) yeniden değerlendirilerek adı geçen Genel Müdürlük resmi internet sitesi www.tmkt.gov.tr adresi mevzuat bölümü Genelge kısmında(Genelge/2018/02) yayınlanmış ve 01 Ocak 2019 itibariyle uygulanmaya başlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunulur.
 
TOBB LOGO Logo
Tobb Akredite Logo
Akşehir Osb Logo
Abigem Logo
Etü Logo
Resmi Gazete Logo
Ekonomi Bakanlığı Logo
kosgeb Logo
Teknokent Logo
mevka Logo
Rekabet Kurumu Logo
Kgf Logo
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.