6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUN KILAVUZU YAYINLANDI
05/08/2019 Pazartesi
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUN KILAVUZU YAYINLANDI

Türkiye’de kişisel veri işlemekte olan tüm gerçek ve tüzel kişiler için bazı yükümlülükler getiren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde veri sorumlusu; “ Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirten, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak, kişisel veri işleme iste “ Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her tülü işlemi” olarak tanımlanmıştır.

Kanunun  4 üncü maddesinde kisisel veri islenmesi  esnasında uyulması gereken  temel esaslar  belirlenmiş,  5   inci  maddesinde  kişisel  verilerin  islenme  şartları,  6 ne  maddesinde

Özel nitelikli kişisel veriler ve islenme şartları, 7 nci maddesinde kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi,  8 inci maddesinde kişisel verilerin yurt içinde aktarımını,   9 uncu maddesinde yurt dışına aktarım,   10 uncu maddesinde aydınlatma yükümlülüğü,   12 nci maddesinde veri güvenliği tedbirleri alma yükümlülüğü, 16  ncı maddesinde  ise  Veri  Sorumluları  Siciline  kayıt yükümlülüğü getiren hükümler düzenlenmiştir.

Ayrıca söz konusu madde metinlerinin uygulanmasına yönelik olmak üzere yönetmelikler, tebliğiler, ilke kararları, Kurul kararları, rehberler ve, kılavuzlar ve broşürlerde Kurul tarafından hazırlanarak ilgili ortamlarda duyurulmuştur.

TOBB Başkanlığınca yapılan değerlendirme sonucunda, hali hazırda ülkemizde faaliyet gösteren pek çok şirketin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu ile geliştirilmiş olan başta Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt yükümlülüğü olmak üzere kişisel veri işleme envanteri hazırlanması, kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlanması, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve ilgili kişilerin başvurularına cevap verilmesi gibi yükümlülükler konusunda detaylı bilgi sahibi olmadığı değerlendirildiğinden bu konuda bir kılavuz hazırlanmış olup ekte yer almaktadır.Kişisel Verilerin Korunması Kanun Kılavuzu

 

TOBB LOGO Logo
Tobb Akredite Logo
Akşehir Osb Logo
Abigem Logo
Etü Logo
Resmi Gazete Logo
Ekonomi Bakanlığı Logo
kosgeb Logo
Teknokent Logo
mevka Logo
Rekabet Kurumu Logo
Kgf Logo
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.