KAYITLI İHRACATÇILAR SİSTEMİ (REX) HK.
19/08/2019 Pazartesi

Sayın Üyemiz,
 
REX Sistemi, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) rejimi kapsamında elektronik veri işleme ve bilgi saklama sistemidir. Sistemin temel amacı; FORM A Menşe Belgesi, EUR.1 Dolaşım Belgesi ve fatura beyanı yerine Menşe Beyanı uygulamasına geçilmesidir. Bu amaçla yetkili idarelerce (gümrük ve dış ticaret müdürlükleri) ihracatçılar sisteme kaydolacaktır.
 
REX Sistemi 1 Ocak 2017’de AB’de uygulamaya başlanmıştır. Ülkemizde ise 15 Haziran 2019 tarihinden itibaren kademeli olarak uygulanmaya geçilecektir.
 
Taraflar; AB ülkeleri, Türkiye, İsviçre, Norveç ve Faydalanan Ülkeler ( GTS rejimi kapsamındaki ülkeler)
 
REX Sistemi kapsamında kayıtlı ihracatçı olabilme şartları;
 
- Türkiye’ye ya da bölgesel kümülasyon kapsamında diğer bir Faydalanan ülkeye ürün ihraç etmek maksadıyla Faydalanan Ülke yetkili makamlarına kaydolan ve o ülkede yerleşik ihracatçılar,
 
- İkili kümülasyon amacıyla bir Faydalanan Ülkeye Türk menşeli ürün ihraç eden ve Türkiye’de yerleşik ihracatçılar,
 
- Menşeli ürünleri Avrupa Birliği, İsviçre veya Norveç’e yeniden sevk etmek üzere müfrez menşe beyanında bulunan Türkiye’de yerleşik ihracatçılar.
 
REX Sisteminin Temel Hedefleri:
 
- GTS rejimi kapsamında belge düzenleme formalitelerinin azaltılması,
 
- Faydalanan Ülke ihracatçıları açısından işlemlerin kolaylaştırılması,
 
- İhracatçı gümrük idareleri açısından belge düzenleme ve onay süreçlerinin devreden kaldırılmasıyla birlikte sadece karşılıklı idari işbirliğine yönelik sağlanması,
 
- AB’nin yeni STA’larında söz konusu sistemin kullanılması öngörüldüğünden, ülkemizce yeni sisteme entegrasyonun hızlı bir şekilde sağlanması.
 
REX Sistemine Başvuru:
 
Başvurular Kayıtlı İhracatçılar Sistemi için oluşturulan aşağıdaki web adresinin başvuru ekranı üzerinden yapılacaktır:
 
https://uygulama.gtb.gov.tr/rex 
 
Doldurulan başvuru formunun iki nüsha çıktısı alınarak ıslak imzalı şekilde Gümrük İdarelerine elden ya da posta yoluyla teslim edilir.
 
REX Sisteminde Kimler Menşe Beyanında Bulunabilir;
 
- Faydalanan Ülkelerdeki İhracatçılar;
  •  Toplam fatura kıymeti 6000 Euro’yu geçmeyen sevkiyatlar için tüm ihracatçılar,
  •  Toplam fatura kıymeti 6000 Euro’yu geçen sevkiyatlar için kayıtlı ihracatçılar,
 
- Menşeli ürünleri AB, İsviçre ya da Norveç’e göndermek amacıyla menşe beyanı düzenlemek isteyen Türkiye’de yerleşik ihracatçılar,
 
- Menşeli ürünleri Türkiye’ye göndermek amacıyla menşe beyanı düzenlemek isteyen AB, İsviçre ya da Norveç’te yerleşik ihracatçılar

TOBB LOGO Logo
Tobb Akredite Logo
Akşehir Osb Logo
Abigem Logo
Etü Logo
Resmi Gazete Logo
Ekonomi Bakanlığı Logo
kosgeb Logo
Teknokent Logo
mevka Logo
Rekabet Kurumu Logo
Kgf Logo
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.