ÇED-ÇEVRE İZİN VE LİSANSI HK.
29/08/2019 Perşembe

T.C. Konya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 23.08.2019 tarih ve 68495568-100-E.27223 sayılı yazısında;

Bilindiği üzere; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapılmasına dair 5491 sayılı kanunun “Çevresel Etki Değerlendirilmesi” başlıklı 10. maddesinde “Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlamakla yükümlüdürler. Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.” Hükmü ile yine aynı kanunun “İzin alma, arıtma ve bertaraf etme yükümlülüğü” başlıklı 11. maddesinde “Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan veya dolaylı vermeleri uygun görünmeyen tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri atıklarını yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun olarak arıtmak ve bertaraf etmekle veya ettirmekle ve ön görülen izinleri almakla yükümlüdür.” hükmü mevcuttur.

Bu itibarla;2871 sayılı Çevre Kanunu ve mer-i mevzuat çerçevesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılacak denetimlerde herhangi bir cezai işlemle karşılaşılmaması için üyelerimizin gerekli belge ve izinleri alınması hususu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

E K 1: Resmi Yazı
TOBB LOGO Logo
Tobb Akredite Logo
Akşehir Osb Logo
Abigem Logo
Etü Logo
Resmi Gazete Logo
Ekonomi Bakanlığı Logo
kosgeb Logo
Teknokent Logo
mevka Logo
Rekabet Kurumu Logo
Kgf Logo
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.