AKREDİTİFLİ İŞLEMLERDE MANUEL MENŞE ŞAHADETNAMESİ DÜZENLENMESİ
12/05/2020 Salı

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği'nin 07.05.2020 tarih ve 4182 sayılı yazısında ; 03.04.2020 tarih ve 3486 sayılı yazılarında özetle, 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren Menşe Şahadetnamesi ve Özel Şahadatnamesi (Form-A)'nin sadece MEDOS üzerinden elektronik olarak düzenlenip onaylanacağının bildirildiği, 

Diğer taraftan, Odalardan muhtelif tarihlerde alınan şifahi geri bildirimlerde 8 Nisan 2020 tarihinden önce veya hemen akabinde açılmış akreditiflerde yer alan ilgili maddeler uyarınca manuel onaylanmış Menşe Şahadatnamesi talebinde bulunulduğu açıklanmış,

Birliklerince konu hakkında Ticaret Bakanlığı ile iletişime geçildiği, Bakanlıktan alınan elektronik posta ile ihracatçıların mağduriyet yaşamaması için bir kereye mahsus olması ve açılmış akreditiflerde menşe şahadetnamelerinin ıslak mühür/ıslak imza kullanılarak manuel düzenlenmesi veya MEDOS sisteminde mevcut olmayan ibarelerin yer laması şartının bulunması halinde ilgili belgenin manuel düzenlemesinin uygun olcağının açıklandığı,

Bu itibarla, 8 Nisan 2020 tarihinden önce veya hemen akabinde açılmış akreditiflerde manuel Menşe Şahadetnamesi onay talebi ile MEDOS'ta teknik nedenlerden dolayı belge üzerine tatbik edilemeyen bazı hususların söz konusu olması halinde, bahse konu durumunu kanıtlayan teşvik edici dökümanlar alınmak kaydı ile istisnai olarak manuel belge onayı yapılmasının uygun olduğunun değerlendirildiği,

Odamız üyesi ilgili firmaların, bu şekilde bir uygulamadan istisnai olarak bir defaya mahsus faydalanabileceği, bununla birlikte, MEDOS uygulamasında yer alamayan ıslak mühür/ıslak imzanın menşe şahadetnamesi üzerine tatbik edilerek manuel belge onaylamasını gerektiren akreditif şartının bundan sonra düzenlenecek akreditif metinlerine konulmaması bildirilmektedir.

İlgililere duyurulur,

TOBB LOGO Logo
Tobb Akredite Logo
Akşehir Osb Logo
Abigem Logo
Etü Logo
Resmi Gazete Logo
Ekonomi Bakanlığı Logo
kosgeb Logo
Teknokent Logo
mevka Logo
Rekabet Kurumu Logo
Kgf Logo
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.