2024 Yılı Derecelerine Göre Aidat Tarifesi

5174 Sayılı Kanun gereğince Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı bulunan şahıs firmalarından ve şirketlerden her yıl Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere 2 eşit taksitle tahsil edilir.

Yıllık Aidat :Akşehir TSO üyeleri kayıtlı bulunan sermayelerine veya öz varlıklarına  göre derecelendirilir ve ilgili tarife esas alınarak yıllık aidat tahakkuk ettirilir.

DERECE DURUM AÇIKLAMASI 2024 YILLIK AİDAT
1.DERECE Tüzel Kişi Şube kayıtları(Sermaye miktarına bakılmaksızın) ile 10.000.001-TL üzeri sermayesi bulunan firmaların kayıtları 4.000,00
2.DERECE Gerçek Kişi Şube kayıtları(Sermaye miktarına bakılmaksızın) ile 1.000.001-TL ve 10.000.000-TL arası sermayesi bulunan firmaların kayıtları 3.800,00
3.DERECE 100.001-TL ve 1.000.000-TL arası sermayesi bulunan firmaların kayıtları 3.400,00
4.DERECE 10.001-TL ve 100.000-TL arası sermayesi bulunan firmaların kayıtları 3.000,00
5.DERECE 0,00-TL ve 10.000-TL arası sermayesi bulunan firmaların kayıtları 2.500,00

* Kayıt ücreti alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz.


Munzam Aidat : Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin Gelir Vergisi’ne ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı,Tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise Kurumlar Vergisi Beyannamesinde gösterilen Ticari Bilanço karı üzerinden %0.5  (binde 5) oranında munzam aidat tahakkuk ettirilir. Zarar eden firmalar o yıl için munzam aidat ödemezler.

Not:Odalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesi hükmü çerçevesinde Vergi Dairelerinden bilgi isteyebilirler. Üye tarafından bilançonun verilmemesi ve Vergi Dairesi’nden de sağlanamaması halinde Yıllık aidat tavanının 3 katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir.

Munzam Aidat = Bir önceki yıla ait Ticari Kazanç X %0,5 (Binde beş)
Munzam aidat tavanı, uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının on katıdır.  2024 Yılı Brüt Asgari Ücret Tutarı  20.025,00 TL
Bu tavan 2024 yılında 200.025,00 TL belirlenmiştir.

Ödeme Yapılacak Yerler : Akşehir TSO Hizmet Binası ile İnternet Sitemiz Online İşlemler Borç Sorgulama/Ödeme linkinden tahsilat yapılabilmektedir.

 

TOBB LOGO Logo
Tobb Akredite Logo
Akşehir Osb Logo
Abigem Logo
Etü Logo
Resmi Gazete Logo
Ekonomi Bakanlığı Logo
kosgeb Logo
Teknokent Logo
mevka Logo
Rekabet Kurumu Logo
Kgf Logo
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.